35225650--35256946--035

 

فرآورده های کنجدی حلوایی حاج حسین آب حیات یزد

فرآورده های کنجدی حلوایی حاج حسین آب حیات یزد

به منظور ارتباط با حلوایی و فرآورده های کنجدی حاج حسین آب حیات می توانید از طریق تلفن، دورنگار، ایمیل، سامانه ارسال پیام اقدام نمایید.

 • شماره تلفن : 35256946-035
 • شماره تلفن : 35225650-035
  شماره تلفن و فاکس (نمابر) :35267549-035
 • پست الکترونیکی :info@abehayatyazd.com
 • سامانه ارسال پیام (اینجا کلیک کنید)

|::| لیست محصولات حلوایی حاج حسین آب حیات یزد |::| فروشگاه محصولات |::| آدرس و تلفن دفتر مرکزی یزد |::| ارتباط با واحد های مجموعه |::| آشنایی با تاریخچه مجموعه |::|

نشانی وبگاه: http://www.abehayatyazd.com

دانه کنجد سیاه ، سوغات معروف و خوراکی سنتی یزد است که تولید آن در استان یزد ، قدمت چندین صدساله دارد. دانه کنجد سیاه به صورتچاشنی یا عنوان افزودنی در غذا، شیرینی جات، کیک و نان استفاده می شود، به عنوان تزینی نان هم کاربرد دارد.

محصول , دانه کنجد سیاه بسته بندی شده ممتاز و درجه یک , دانه کنجد سیاه بسته بندی شده ممتاز فرآوری شده در مجتمع فراورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد، تولیدی از مواد اولیه مرغوب به روش سنتی و با بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و در بسته بندی های متنوع عرضه می گردد. 35225650--35256946--035

 

دانه کنجد قرمز ، سوغات معروف و خوراکی سنتی یزد است که تولید آن در استان یزد ، قدمت چندین صدساله دارد. دانه کنجد قرمز به صورت مستقیم یا همراه با چاشنی و شیرین کننده قابل مصرف است، همچنین می توان به عنوان افزودنی در غذا، شیرینی جات و حتی نان بهره برد، استفاده به عنوان تزینی غذاها هم کاربرد دارد، در شکل صنعتی هم در ساخت فرآورده های کنجدی دیگر کاربرد دارد.

محصول , دانه کنجد قرمز بسته بندی شده ممتاز و درجه یک , دانه کنجد قرمز بسته بندی شده ممتاز فرآوری شده در مجتمع فراورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد، تولیدی از مواد اولیه مرغوب به روش سنتی و با بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و در بسته بندی های متنوع عرضه می گردد. 35225650--35256946--035

 

دانه کنجد سفید ، سوغات معروف و خوراکی سنتی یزد است که تولید آن در استان یزد ، قدمت چندین صدساله دارد. دانه کنجد سفید به صورت مستقیم یا همراه با چاشنی و شیرین کننده قابل مصرف است، همچنین می توان به عنوان افزودنی در غذا، شیرینی جات و حتی نان بهره برد، استفاده به عنوان تزینی غذاها هم کاربرد دارد، در شکل صنعتی هم در ساخت فرآورده های کنجدی از جمله ارده، حلوا ارده، روغن کنجد، روغن ارده و معجون کنجدی عسلی، کرم کنجد، شیر کنجد و دهه های فرآورده دیگر کاربرد دارد.

محصول , دانه کنجد سفید بسته بندی شده ممتاز و درجه یک , دانه کنجد سفید بسته بندی شده ممتاز فرآوری شده در مجتمع فراورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد، تولیدی از مواد اولیه مرغوب به روش سنتی و با بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و در بسته بندی های متنوع عرضه می گردد. 35225650--35256946--035

 

تهیه معجون کنجدی عسلی در بین مردم یزد از قدیم رایج بوده است که از گذشته تاکنون به عنوان میان وعده و یا شیرینی جات از آن بهره می برند.معجون کنجدی عسلی یکی از شیرینی سنتی یزد است

فوکاپیت ، معجون 4 مغز کنجدی عسلی، محصول جدید و فرآوری شده در مجتمع کنجدی حاج حسین آب حیات است که در بسته بندی و سایزهای سه گانه ، فوکاپیت کوچک، فوکاپیت بزرگ؛ فوکاپیت کریستالی(پذیرایی) عرضه می شود.

محصول , فوکاپیت , معجون چهار مغز کنجدی عسلی محصول مجتمع فراورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد، تولیدی از مواد اولیه مرغوب به روش سنتی و با بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و در بسته بندی های متنوع 35225650--35256946--035

 

تهیه معجون کنجدی عسلی در بین مردم یزد از قدیم رایج بوده است که از گذشته تاکنون به عنوان میان وعده و یا شیرینی جات از آن بهره می برند.معجون کنجدی عسلی یکی از شیرینی سنتی یزد است

فوکاپیت ، معجون 4 مغز کنجدی عسلی، محصول جدید و فرآوری شده در مجتمع کنجدی حاج حسین آب حیات است که در بسته بندی و سایزهای سه گانه ، فوکاپیت کوچک، فوکاپیت بزرگ؛ فوکاپیت کریستالی(پذیرایی) عرضه می شود.

محصول , فوکاپیت , معجون چهار مغز کنجدی عسلی محصول مجتمع فراورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد، تولیدی از مواد اولیه مرغوب به روش سنتی و با بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و در بسته بندی های متنوع 35225650--35256946--035

 

تهیه معجون کنجدی عسلی در بین مردم یزد از قدیم رایج بوده است که از گذشته تاکنون به عنوان میان وعده و یا شیرینی جات از آن بهره می برند.معجون کنجدی عسلی یکی از شیرینی سنتی یزد است

فوکاپیت ، معجون 4 مغز کنجدی عسلی، محصول جدید و فرآوری شده در مجتمع کنجدی حاج حسین آب حیات است که در بسته بندی و سایزهای سه گانه ، فوکاپیت کوچک، فوکاپیت بزرگ؛ فوکاپیت کریستالی(پذیرایی) عرضه می شود.

محصول , فوکاپیت , معجون چهار مغز کنجدی عسلی محصول مجتمع فراورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد، تولیدی از مواد اولیه مرغوب به روش سنتی و با بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و در بسته بندی های متنوع 35225650--35256946--035

 

روغن ارده که گاهی به روغن کنجد ارده نیز معروف است از ارده استخراج می شود. ارده به وسیله حرارت دادن و سرخ کردن کنجد یا به عبارتی بو دادن کنجد و سپس آسیاب نمودن آن تولید می شود. لذا می توان نتیجه گرفت روغنی که از ارده به دست می آید، روغن ارده می باشد.روغن ارده تولید آن در استان یزد ، قدمت دارد. روغن ارده از ارده تهیه می شود که بدون افزودنی از ارده، روغنی صد در صد خالص و طبیعی بدست می آید.
روغن ارده، دارای بو و مزه کنجد برشته شده است و خواص روغن ارده از روغن کنجد بکر با بو و روغن بدون بو و تصفیه شده کمتر است.
.

محصول , روغن ارده , روغن ارده ممتاز محصول مجتمع فراورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد، تولیدی از مواد اولیه مرغوب به روش سنتی و با بهره گیری از تکنولوژی جدید 35225650--35256946--035

 

روغن کنجد بی بو تصفیه شده، تولید آن در استان یزد ، قدمت دارد. روغن کنجد بی بو از دانه های کنجد تهیه می شود. فرایند تولید این روغن شامل پوست کنی و روغن کشی است که همانند روغن کنجد بکر است اما پس از آن طی فرآیندهای شیمیایی بوی خاص آن از بین می رود و روغن بدون می شود، با اینهمه روغن کنجد تصفیه شده بدون بو صد درصد خالص و طبیعی است.(اضافه شدن آنتی اکسیدان)
روغن کنجد بکر یا روغن کنجد با بو، دارای بو و مزه کنجد برشته شده است، می توان از روغن کنجد تصفیه شده، که بدون بو و مزه خاص است بهره برد، البته خواص روغن کنجد بدون بو و تصفیه شده کمتر از روغن کنجد بکر با بو است.
.

محصول , روغن کنجد بدون بو تصفیه شده , روغن کنجد تصفیه شده بدون بو ممتاز محصول مجتمع فراورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد، تولیدی از مواد اولیه مرغوب به روش سنتی و با بهره گیری از تکنولوژی جدید 35225650--35256946--035

 

روغن کنجد بکر با بو، تولید آن در استان یزد ، قدمت دارد. روغن کنجد بکر از دانه های کنجد تهیه می شود. فرایند تولید این روغن شامل پوست کنی و روغن کشی است که بدون افزودنی از دانه کنجد، روغنی صد در صد خالص و طبیعی بدست می آید.
روغن کنجد بکر یا روغن کنجد با بو، دارای بو و مزه کنجد برشته شده است، می توان از کنجد تصفیه شده، که بدون بو و مزه خاص است بهره برد، خواص روغن کنجد بدون بو و تصفیه شده کمتر از روغن کنجد بکر با بو است.
.

محصول , روغن کنجد بکر با بو , روغن کنجد بکر با بو ممتاز محصول مجتمع فراورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد، تولیدی از مواد اولیه مرغوب به روش سنتی و با بهره گیری از تکنولوژی جدید 35225650--35256946--035

 

شیره شکر محصولی است که به عنوان چاشنی شیرین کننده در فرآوردهای کنجدی به خصوص ارده مورد استفاده است. شیره شکر بعنوان چاشنی شیرین کننده در غذاهها و حتی مصرف برخی سبزیجات، عرقیجات و دیگر چاشنی ها استفاده می شود.

محصول , شیره شکر درجه یک , شیره شکر ممتاز محصول مجتمع فراورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد، تولیدی از مواد اولیه مرغوب به روش سنتی و با بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و در بسته بندی های متنوع 35225650--35256946--035

 

حلوا ارده، سوغات معروف و خوراکی سنتی یزد است که تولید آن در استان یزد ، قدمت چندین صدساله دارد. حلوا ارده غذایی شیرین، خوشمزه و پرانرژی است که می توان به عنوان غذا کامل صبحانه یا شام میل نمود یا به عنوان میان وعده غذایی نیم چاشت، چاشت و عصرانه میل نمود، حلوا ارده از فرآورده‌های کنجدی محسوب می شود. حلوا ارده از مخلوط کردن ارده، شکر، تخم مرغ، گلوکز، اسيد سيتريک (جوهرليمو)، آب چوبک و مواد معطر به نسبت‌هاي مشخص است که پس پختن آنها به دست مي‌آيد. .

محصول , حلوا ارده ممتاز و درجه یک , حلوا ارده ممتاز محصول مجتمع فراورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد، تولیدی از مواد اولیه مرغوب به روش سنتی و با بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و در بسته بندی های متنوع : 35225650--35256946--035

 

ارده، سوغات معروف و خوراکی سنتی یزد است که تولید آن در استان یزد ، قدمت چندین صدساله دارد.ارده مایعی غلیظ است که از کنجد نرم پوست کنده بریان و نرم کوبیده تهیه شده است که روغن کنجد را از ان جدا نشده است. ارده به عنوان وعده کامل صبحانه یا میان وعده چاشت و یا عصرانه مصرف می شود که بدون افزودنی یا معمولا با شیره شکر مصرف می شود، علاوه بر آن با افزودنی شیره خرما، شیره رطب نیز مصرف می شود.

محصول , ارده ممتاز و درجه یک , ارده ممتاز محصول مجتمع فراورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد، تولیدی از مواد اولیه مرغوب به روش سنتی و با بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و در بسته بندی های متنوع عرضه می گردد. 35225650--35256946--035

 

فروشگاه محصولات

قیمت و ثبت سفارش

واحد بازرگانی فرآورده های کنجدی حاج حسین آب حیات

 • شماره تلفن : 35256946-035
 • شماره تلفن : 35225650-035
  شماره تلفن و فاکس (نمابر) :35267549-035
 • (مدیرعامل :حاج مجید آب حیات)
 • وبسایت : www.abehayatyazd.com
 • پست الکترونیکی :info@abehayatyazd.com

 

تماس با واحد بازرگانی- کلیک کنید

 

آدرس دفتر مرکزی

یزد- بلوار جمهوری - روبروی بانک ملی شعبه غدیر -پلاک 583