35225650--35256946--035

 

آخرین تحقیق و پژوهش به روز رسانی شده وبسایت

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آخرین تحقیق و پژوهش به روز رسانی شده وبسایت

 
آخرین تحقیق و پژوهش وبسایت به ترتیب به انتشار و یا ویراستاری دنبال کنیم
 

 • مجتمع فرآورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد
 •     شماره تلفن : 35256946-035
 •     شماره تلفن : 35225650-035

 

خواندن 2339 دفعه

آخرین تحقیق و پژوهش تخصصی و دانشگاهی وبسایت

 • تحقیق: پاورپونت درباره کنجد و روغن کنجد بیشتر بدانیم
  تحقیق: پاورپونت درباره کنجد و روغن کنجد بیشتر بدانیم

   

  • عنوان  مقاله:  کنجد و روغن کجد
  • نویسندگان : فود کلینیک - نخستین پایگاه تخصصی سلامت غذای ایران
  • موسسه :فود کلینیک - نخستین پایگاه تخصصی سلامت غذای ایران
   عنوان نشریه: :  فود کلینیک - نخستین پایگاه تخصصی سلامت غذای ایران
  خواندن 901 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق: بررسی اثر روغن کنجد در دوران بارداری و شیردهی روی حافظه موش های صحرایی
  تحقیق: بررسی اثر روغن کنجد در دوران بارداری و شیردهی روی حافظه موش های صحرایی
  • عنوان  مقاله : بررسی اثر روغن کنجد در دوران بارداری و شیردهی روی حافظه موش های صحرایی 30 روز بعد از تولد
  • نویسندگان :اصل ایرانی فام ندا, پاپهن احمدعلی, معاضدی احمدعلی, پورمهدی بروجنی مهدی*, نجف زاده ورزی حسین
  • موسسه : * اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت مواد غذایی
  • عنوان نشریه:   طب جنوب :   تابستان 1392 , دوره  16 , شماره  2 ; از صفحه 92 تا صفحه 99
  خواندن 3881 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق: تاثير مصرف روغن کنجد بر پروفايل ليپيدی و قند خون بيماران ديابتي نوع دو
  تحقیق: تاثير مصرف روغن کنجد بر پروفايل ليپيدی و قند خون بيماران ديابتي نوع دو
  • عنوان  مقاله :  تاثير مصرف روغن کنجد بر پروفايل ليپيدي و قند خون بيماران ديابتي نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقيقاتي- درماني ديابت يزد 
  • نویسندگان : مصلايي پوريزدي مهديه*, اقتصادي شهريار, كاسب فاطمه, افخمي اردكاني محمد, حسيني فاطمه
  • موسسه :  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
  • عنوان نشریه:   مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد :   تابستان 1387 , دوره  16 , شماره  2 ; از صفحه 15 تا صفحه 23 .
  خواندن 3359 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق: بررسی تقلب در روغن کنجد با روش آنالیز
  تحقیق: بررسی تقلب در روغن کنجد با روش آنالیز

   

  • عنوان  مقاله :  Differential Scanning Calorimetry) DSC بررسی تقلب در روغن کنجد با روش آنالیز
  • نویسندگان :  مریم فهیم دانش 1 ؛ محمد عرفان بهرامی2
  • موسسه :  1گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
   2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران
   عنوان نشریه: مقاله 7، دوره 13، شماره 55، تابستان 1395، صفحه 81-89  
  خواندن 3811 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق:تاثیر ماساژ با روغن كنجد بر میزان رشد و الگوی خواب شیرخواران
  تحقیق:تاثیر ماساژ با روغن كنجد بر میزان رشد و الگوی خواب شیرخواران

   

  • عنوان  مقاله : تاثیر ماساژ با روغن كنجد بر میزان رشد و الگوی خواب شیرخواران  
  • نویسندگان :  روزبهانی نسرین*, نارنجی فرشته
  • موسسه :  * اراک، سردشت، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
   عنوان نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد :   پاییز 1388 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 34 تا صفحه 39
  خواندن 3366 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق: بررسی ویژگی های رئولوژیکی، حسی و خروج روغن از بافت کره کنجد
  تحقیق: بررسی ویژگی های رئولوژیکی، حسی و خروج روغن از بافت کره کنجد

   

  • عنوان  مقاله: بررسی ویژگی های رئولوژیکی، حسی و خروج روغن از بافت کره کنجد
  • نویسندگان : اسحاقی محمدرضا*, سیدین اردبیلی سیدمهدی, کلباسی اشتری احمد, گرامی عباس
  • موسسه :   * دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
   عنوان نشریه: :   نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) :   پاییز 1391 , دوره  4 , شماره  3 (پیاپی 13) ; از صفحه 17 تا صفحه 29

    

  خواندن 3240 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق: بررسی اثرات تجویز محیطی و داخل هیپوکامپی روغن کنجد بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی نر بالغ
  تحقیق: بررسی اثرات تجویز محیطی و داخل هیپوکامپی روغن کنجد بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی نر بالغ

   

  • عنوان  مقاله:  بررسی اثرات تجویز محیطی و داخل هیپوکامپی روغن کنجد بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی نر بالغ
  • نویسندگان : ریحانه هویدا : نویسنده اول,احمدعلی معاضدی : نویسنده دوم,عبدالرحمن راسخ : نویسنده سوم,
  • موسسه :دانشگاه شهید چمران اهواز  
   عنوان نشریه: :   مجله علوم دانشگاه شهیدچمران<!-- [if gte mso 9]>
  خواندن 2862 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق: کنجد ملکه دانه های روغنی
  تحقیق: کنجد ملکه دانه های روغنی

   

  • عنوان  مقاله : کنجد ملکه دانه های روغنی
  • نویسندگان : محمدرضا اسحاقی معاونت طراحی و توسعه شرکت حلوای عقاب، شهریار، ایران 1، هادی وکیلی کارشناس طراحی و توسعه شرکت حلوای عقاب، شهریار، ایران، هادی سلیمی کارشناس طراحی و توسعه شرکت حلوای عقاب، شهریار، ایران
  • موسسه : ---
  • عنوان نشریه: کنجد ملکه دانه های روغنی
  خواندن 3858 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق: بررسی فارماکوگنوزی دانه گیاه کنجد
  تحقیق: بررسی فارماکوگنوزی دانه گیاه کنجد

   

  • عنوان  مقاله : بررسی فارماکوگنوزی دانه گیاه کنجد
  • نویسندگان :  شمس اردکانی محمدرضا*, منجمی فریناز, فرجادمند فاطمه
  • موسسه :  * دانشکده داروسازی، گروه فارماکوگنوزی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
  • عنوان نشریه:مجله پزشکی هرمزگان :   زمستان 1382 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 217 تا صفحه 222 .
  خواندن 4048 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق: بررسی اثر رژیم های غذایی حاوی روغن کنجد و لسیتین بر درد حاصل از آزمون های فرمالین
  تحقیق: بررسی اثر رژیم های غذایی حاوی روغن کنجد و لسیتین بر درد حاصل از آزمون های فرمالین

   

  • عنوان  مقاله : بررسی اثر رژیم های غذایی حاوی روغن کنجد و لسیتین بر درد حاصل از آزمون های فرمالین و صفحه داغ در موش های صحرایی نر پیر
  • نویسندگان :   محمدپورکارگر حسین*, شفاهی منیره, کسمتی مهناز
  • موسسه :  * دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه بیولوژی
  • عنوان نشریه:گیاهان دارویی :   بهار 1391 , دوره  11 , شماره  ویژه نامه 9 ; از صفحه 216 تا صفحه 224
  خواندن 3004 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق: بهینه سازی فرایند برشته كردن دانه كنجد جهت تولید روغن با کیفیت بهتر
  تحقیق: بهینه سازی فرایند برشته كردن دانه كنجد جهت تولید روغن با کیفیت بهتر

   

  • عنوان  مقاله : بهینه سازی فرایند برشته كردن دانه كنجد جهت تولید روغن با کیفیت بهتر
  • نویسندگان :   برجیان بروجنی ملیکا*, گلی سیدامیرحسین, قراچورلو مریم, عزیزی نژاد رضا
  • موسسه :  * گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • عنوان نشریه: علوم غذايي و تغذيه :   پاييز 1394 , دوره  12 , شماره  4 (پياپي 48) ; از صفحه 101 تا صفحه 111 .
  خواندن 3642 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق: بررسي تقلب در روغن کنجد با روس آناليز گرماسنجي افتراقي
  تحقیق: بررسي تقلب در روغن کنجد با روس آناليز گرماسنجي افتراقي
  • عنوان  مقاله : بررسي تقلب در روغن کنجد با روس آناليز گرماسنجي افتراقي
  • نویسندگان : فهيم دانش مريم*, بهرامي محمدعرفان
  • موسسه :  گروه علوم و صنايع غذايي، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
  • عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : شهريور 1395 , دوره  13 , شماره  55 ; از صفحه 81 تا صفحه 89 .

    
  خواندن 2968 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق:اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد در شرایط اقلیمی میانه
  تحقیق:اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد در شرایط اقلیمی میانه

   

  • عنوان  مقاله : اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد در شرایط اقلیمی میانه
  • نویسندگان : لازمی ابراهیم, فرامرزی علی, علی محمدی رحیم
  • موسسه :  -----
  • عنوان نشریه: : بوم شناسی گیاهان زراعی (دانش نوین کشاورزی) :   پاییز 1386 , دوره  3 , شماره  8 ; از صفحه 53 تا صفحه 67 .
  خواندن 3946 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق: اثر دانه کنجد آسياب شده (ارده) و روغن آفتابگردان بر الگوی چربی سرم موش صحرايی
  تحقیق: اثر دانه کنجد آسياب شده (ارده) و روغن آفتابگردان بر الگوی چربی سرم موش صحرايی
  • عنوان  مقاله : اثر دانه کنجد آسياب شده (ارده) و روغن آفتابگردان بر الگوی چربی سرم موش صحرايی
  • نویسندگان : فرج زاده شيخ احمد, عسكري سبزكوهي نرگس, بريهمي سميه, زاهدي اصل صالح*
  • موسسه :  تهران، ولنجك، بيمارستان آيت اله طالقاني، مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم
  • عنوان نشریه: مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) ، پاييز 1385 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 45 تا صفحه 50 .

    
  خواندن 3769 بار ادامه مطلب...
 • تحقیق: بررسی تظاهرات بالينی و آزمايشگاهی مبتلايان آلرژی به کنجد
  تحقیق: بررسی تظاهرات بالينی و آزمايشگاهی مبتلايان آلرژی به کنجد

   

  • عنوان  مقاله : بررسی تظاهرات بالينی و آزمايشگاهی مبتلايان آلرژی به کنجد
  • نویسندگان : محمدرضا فضل‌الهی *، زهرا پورپاک، مهدی يگانه، غلامعلی کاردر، انوشيروان کاظم نژاد، مسعود موحدی، محمد قرگزلو، رضافريد حسينی ، ابوالحسن مرحوم فرهودی
  • موسسه : مرکز تحقيقات ايمونولوژ ی، آسم و آلرژ ی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عنوان نشریه: مجله دانشكده پزشكي :   آبان 1386 , دوره  65 , شماره  8 ; از صفحه 85 تا صفحه 90
  خواندن 3941 بار ادامه مطلب...

قیمت و ثبت سفارش

واحد بازرگانی فرآورده های کنجدی حاج حسین آب حیات

 • شماره تلفن : 35256946-035
 • شماره تلفن : 35225650-035
  شماره تلفن و فاکس (نمابر) :35267549-035
 • (مدیرعامل :حاج مجید آب حیات)
 • وبسایت : www.abehayatyazd.com
 • پست الکترونیکی :info@abehayatyazd.com

 

تماس با واحد بازرگانی- کلیک کنید

 

آدرس دفتر مرکزی

یزد- بلوار جمهوری - روبروی بانک ملی شعبه غدیر -پلاک 583