35225650--35256946--035

 

خبرخوان روغن کنجد

نوشته شده توسط  وب سایت حلوایی حاج حسین آب حیات
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

خبرخوان روغن کنجد

 
کاربر گرامی:
اخبار "خبرخوان روغن کنجد"  بر اساس کلمه کلیدی "کنجد" از وبسایتهای خبری جمع آوری و به صورت خودکار و بدون فیلتر نمایش گذاشته می شود.
اکثر مطالب در زمینه "روغن کنجد" است اما با اینهمه ممکن است مطالب غیر مرتبط به صورت خودکار نمایش داده شود.
 

مجتمع فرآورده های کنجدی حاج حسین آب حیات یزد
    شماره تلفن : 35256946-035
    شماره تلفن : 35225650-035
 
خواندن 1582 دفعه

خبرخوان روغن کنجد

آخرین اخبار کنجد
 • نان "کنجدی" اجباری!
  پس از منتفی شدن افزایش قیمت نان که با دستور رئیس جمهور اجرایی شد، برخی نانوایی ها همچنان به قیمت هایی پایبندند که در کنار دیگر قوانین نانوشته آن ها، تخلف محسوب می شود و مشخص نیست کدام ناظر و بازرس باید به این وضعیت رسیدگی کند. به گزارش صبحانه ، پس از منتفی شدن افزایش قیمت نان که با دستور رئیس جمهور اجرایی شد، برخی نانوایی ها همچنان به قیمت هایی پایبندند که در کنار دیگر قوانین نانوشته آن ها، تخلف محسوب می شود و مشخص نیست کدام ناظر و بازرس باید به این وضعیت رسیدگی کند. از جمله اینکه برخی نانوایی های بربری و سنگک فروش نان ساده را حذف و نان کنجدی را اجباری کرده اند. آذرماه برای نان و نانوایی ها پر از خبر و اتفاق جدید بود. از افزایش ۱۵ درصدی قیمت شروع شد و پس از چند روز با دستور رئیس جهور منتفی شد. اما به نظر می رسد برخی نانوایی ها نمی خواهند با شرایط و قیمت های قبل به پخت و پزشان ادامه دهند و به هر طریقی می خواهند برای خودشان قوانینی وضع و اجرا کنند که هیچ نوشته و تصویبی ندارد. به عنوان مثال در برخی نانوایی های سنگکی، نان ساده و بدون کنجد که قیمت ۸۰۰ تومانی باید داشته باشد پخته نم...
 • نان "کنجدی" اجباری است!
  پس از منتفی شدن افزایش قیمت نان که با دستور رئیس جمهور اجرایی شد، برخی نانوایی ها همچنان به قیمت هایی پایبندند که در کنار دیگر قوانین نانوشته آن ها، تخلف محسوب می شود و مشخص نیست کدام ناظر و بازرس باید به این وضعیت رسیدگی کند. از جمله اینکه برخی نانوایی های بربری و سنگک فروش نان ساده را حذف و نان کنجدی را اجباری کرده اند . به گزارش ایسنا، آذرماه برای نان و نانوایی ها پر از خبر و اتفاق جدید بود. از افزایش ۱۵ درصدی قیمت شروع شد و پس از چند روز با دستور رئیس جهور منتفی شد. اما به نظر می رسد برخی نانوایی ها نمی خواهند با شرایط و قیمت های قبل به پخت و پزشان ادامه دهند و به هر طریقی می خواهند برای خودشان قوانینی وضع و اجرا کنند که هیچ نوشته و تصویبی ندارد . به عنوان مثال در برخی نانوایی های سنگکی، نان ساده و بدون کنجد که قیمت ۸۰۰ تومانی باید داشته باشد پخته نمی شود و خبازان به نظر معترض به منتفی شدن افزایش قیمت نان، با اضافه کردن چند عدد کنجد خیال خودشان را راحت و نان سنگک به اصطلاح کنجدی را اجباری کرده اند و ۱۰۰۰ تومان می فروشند. همچنین با اضافه...
 • نان کنجدی اجباری است!
  پس از منتفی شدن افزایش قیمت نان که با دستور رئیس جمهور اجرایی شد، برخی نانوایی ها همچنان به قیمت هایی پایبندند که در کنار دیگر قوانین نانوشته آن ها، تخلف محسوب می شود و مشخص نیست کدام ناظر و بازرس باید به این وضعیت رسیدگی کند. از جمله اینکه برخی نانوایی های بربری و سنگک فروش نان ساده را حذف و نان کنجدی را اجباری کرده اند. به گزارش تریبون ، آذرماه برای نان و نانوایی ها پر از خبر و اتفاق جدید بود. از افزایش ۱۵ درصدی قیمت شروع شد و پس از چند روز با دستور رئیس جهور منتفی شد. اما به نظر می رسد برخی نانوایی ها نمی خواهند با شرایط و قیمت های قبل به پخت و پزشان ادامه دهند و به هر طریقی می خواهند برای خودشان قوانینی وضع و اجرا کنند که هیچ نوشته و تصویبی ندارد. به عنوان مثال در برخی نانوایی های سنگکی، نان ساده و بدون کنجد که قیمت ۸۰۰ تومانی باید داشته باشد پخته نمی شود و خبازان به نظر معترض به منتفی شدن افزایش قیمت نان، با اضافه کردن چند عدد کنجد خیال خودشان را راحت و نان سنگک به اصطلاح کنجدی را اجباری کرده اند و ۱۰۰۰ تومان می فروشند. همچنین با اضافه و بیشتر کردن کنجدها و احیانا چند...
 • نان کنجدی اجباری است
  ایسنا نوشت:پس از منتفی شدن افزایش قیمت نان که با دستور رئیس جمهور اجرایی شد، برخی نانوایی ها همچنان به قیمت هایی پایبندند که در کنار دیگر قوانین نانوشته آن ها، تخلف محسوب می شود. آذرماه برای نان و نانوایی ها پر از خبر و اتفاق جدید بود. از افزایش ۱۵ درصدی قیمت شروع شد و پس از چند روز با دستور رئیس جهور منتفی شد. اما به نظر می رسد برخی نانوایی ها نمی خواهند با شرایط و قیمت های قبل به پخت و پزشان ادامه دهند و به هر طریقی می خواهند برای خودشان قوانینی وضع و اجرا کنند که هیچ نوشته و تصویبی ندارد. به عنوان مثال در برخی نانوایی های سنگکی، نان ساده و بدون کنجد که قیمت ۸۰۰ تومانی باید داشته باشد پخته نمی شود و خبازان به نظر معترض به منتفی شدن افزایش قیمت نان، با اضافه کردن چند عدد کنجد خیال خودشان را راحت و نان سنگک به اصطلاح کنجدی را اجباری کرده اند و ۱۰۰۰ تومان می فروشند. همچنین با اضافه و بیشتر کردن کنجدها و احیانا چند سبزی خشک شده نان به اصطلاح پرکنجد را ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان می فروشند. در برخی نانوایی های بربری هم همین اتفاق افتاده است. جالب تر اینکه هیچ یک از اتحادیه های نانوایی با...
 • نان سنگک و بربری با کنجد اجباری !
  پس از منتفی شدن افزایش قیمت نان که با دستور رئیس جمهور اجرایی شد، برخی نانوایی ها همچنان به قیمت هایی پایبندند که در کنار دیگر قوانین نانوشته آن ها، تخلف محسوب می شود و مشخص نیست کدام ناظر و بازرس باید به این وضعیت رسیدگی کند. از جمله اینکه برخی نانوایی های بربری و سنگک فروش نان ساده را حذف و نان کنجدی را اجباری کرده اند.
 • نان سنگک و بربری با کنجد اجباری !
  رکنا: پس از منتفی شدن افزایش قیمت نان که با دستور رئیس جمهور اجرایی شد، برخی نانوایی ها همچنان به قیمت هایی پایبندند که در کنار دیگر قوانین نانوشته آن ها، تخلف محسوب می شود و مشخص نیست کدام ناظر و بازرس باید به این وضعیت رسیدگی کند. از جمله اینکه برخی نانوایی های بربری و سنگک فروش نان ساده را حذف و نان کنجدی را اجباری کرده اند.
 • سرپیچی نانوایی ها؛ نان "کنجدی" اجباری است!
  خرداد: پس از منتفی شدن افزایش قیمت نان که با دستور رئیس جمهور اجرایی شد، برخی نانوایی ها همچنان به قیمت هایی پایبندند که در کنار دیگر قوانین نانوشته آن ها، تخلف محسوب می شود و مشخص نیست کدام ناظر و بازرس باید به این وضعیت رسیدگی کند. از جمله اینکه برخی نانوایی های بربری و سنگک فروش نان ساده را حذف و نان کنجدی را اجباری کرده اند. به گزارش خرداد از ایسنا، آذرماه برای نان و نانوایی ها پر از خبر و اتفاق جدید بود. از افزایش ۱۵ درصدی قیمت شروع شد و پس از چند روز با دستور رئیس جهور منتفی شد. اما به نظر می رسد برخی نانوایی ها نمی خواهند با شرایط و قیمت های قبل به پخت و پزشان ادامه دهند و به هر طریقی می خواهند برای خودشان قوانینی وضع و اجرا کنند که هیچ نوشته و تصویبی ندارد. به عنوان مثال در برخی نانوایی های سنگکی، نان ساده و بدون کنجد که قیمت ۸۰۰ تومانی باید داشته باشد پخته نمی شود و خبازان به نظر معترض به منتفی شدن افزایش قیمت نان، با اضافه کردن چند عدد کنجد خیال خودشان را راحت و نان سنگک به اصطلاح کنجدی را اجباری کرده اند و ۱۰۰۰ تومان می فروشند. همچنین با اضافه و بیشتر کردن...
 • طرز تهیه بورک گوشت و گردو
  بورک (Burek) یک میان وعده فوق العاده پرطرفدار در کشور ترکیه است. این پیش غذا متشکل است از یک خمیر نان یا شیرینی (معروف به خمیر یوفکا) و مواد مورد علاقه ای که در این خمیر پیچیده شده و در روغن سرخ و یا در فر پخته می شوند. بورک سرشار از پروتئین و امگا 3 است. میزان سرو: 6 الی 8 نفر مواد لازم خمیر: آرد   500 گرم  خمیرمایه  یک قاشق چایخوری  شکر  یک قاشق چایخوری  تخم مرغ  یک عدد ماست 2 قاشق سوپخوری سرکه 2 قاشق سوپخوری روغن زیتون 3 الی 4 قاشق سوپخوری نمک یک قاشق چایخوری مواد لازم میانی: گوشت چرخ کرده 500 گرم پیاز خرد شده  2 عدد  فلفل سبز خرد شده  2 عدد  فلفل قرمز خرد شده  2 عدد گردو خرد شده یک پیمانه فلفل قرمز پودر شده یک قاشق چایخوری فلفل سیاه پودر شده یک قاشق چایخوری نمک یک قاشق چایخوری روغن به مقدار لازم مواد لازم رویه:  تخم مرغ یک عدد  دانه کنجد  به مقدار لازم طرز تهیه بورک گوشت و گردو : ابتدا برای تهیه خمیر، آرد را...
 • نکات پزشکی و سنتی ریزش مو
  دوستانی که موهای ضعیفی دارن اگر یبوست دارید حتما درمان بشود ، یبوست می تواند عامل خوبی برای ریزش مو و ضعیف شدن مو بشود. نکات پزشکی و سنتی ریزش مو – هفته ای دوبار موی سر را با کشک یا ماست طبیعی بشورند – روغنهای کنجد و زیتون ونارگیل هر سه را خوب مخلوط وهفته ای سه شب پوست سر را با ان چرب کنید. – تخم شاهی ۵۰ گرم تخم شنبلیله ۷۵ گرم تخم مورد ۷۵ گرم برگ مورد ۱۲۵ گرم درمنه ۵۰ گرم شنبلیله خشگ ۱۲۵ گرم همه را مخلوط وخوب در اسیاب نرم کرده از مخلوط یک استکان در یک لیوان ر وغن زیتون ده دقیقه به ارامی به جوشانید وهفته ای سه شب پوست سر را با ان چرب کنید سبوس برنج برای خا نمها مفید وباعث کار وتخلیه شکم می شود بنابر این برای تقویت مو ورفع ریزش مو مفید است . هفته ای دوبار موی سر را با کشگ یا ماست طبیعی بشویید.
 • طرز تهیه بورک گوشت و گردو
  طرز تهیه بورک گوشت و گردو بورک (Burek) یک میان وعده فوق العاده پرطرفدار در کشور ترکیه است. این پیش غذا متشکل است از یک خمیر نان یا شیرینی (معروف به خمیر یوفکا) و مواد مورد علاقه ای که در این خمیر پیچیده شده و در روغن سرخ و یا در فر پخته می شوند. بورک سرشار از پروتئین و امگا ۳ است. میزان سرو: ۶ الی ۸ نفر مواد لازم خمیر بورک گوشت و گردو: آرد ۵۰۰ گرم خمیرمایه: یک ق چ شکر: یک ق چ تخم مرغ : یک عدد ماست: ۲ ق س سرکه : ۲ ق س روغن زیتون: ۳ الی ۴ ق س نمک: یک ق چ مواد لازم میانی: گوشت چرخ کرده : ۵۰۰ گرم پیاز (خرد شده): ۲ عدد فلفل سبز (خرد شده): ۲ عدد فلفل قرمز (خرد شده): ۲ عدد گردو (خرد شده): یک پیمانه فلفل قرمز (پودر شده): یک ق چ فلفل سیاه (پودر شده): یک ق چ نمک: یک ق چ روغن: به مقدار لازم مواد لازم رویه: تخم مرغ: یک عدد دانه کنجد: به مقدار لازم طرز تهیه بورک گوشت و گردو طرز تهیه: ۱٫ ابتدا برای تهیه خمیر، آرد را در ظرف مناسبی بریزید و خمیرمایه، شکر، تخم مرغ، ماست، سرکه، روغن زیتون و نمک را به آن اضافه و مخلوط کنید. ۲٫ خمیر را ورز دهید تا یکدست...
 • طرز تهیه بورک گوشت و گردو
  بانو نیوز - طرز درست کردن بورک گوشت و گردو بورک (Burek) یک میان وعده فوق العاده پرطرفدار در کشور ترکیه است. این پیش غذا متشکل است از یک خمیر نان یا شیرینی (معروف به خمیر یوفکا) و مواد مورد علاقه ای که در این خمیر پیچیده شده و در روغن سرخ و یا در فر پخته می شوند. بورک سرشار از پروتئین و امگا 3 است. میزان سرو: 6 الی 8 نفر مواد لازم خمیر: آرد 500 گرم خمیرمایه یک قاشق چایخوری شکر یک قاشق چایخوری تخم مرغ یک عدد ماست 2 قاشق سوپخوری سرکه 2 قاشق سوپخوری روغن زیتون 3 الی 4 قاشق سوپخوری نمک یک قاشق چایخوری مواد لازم میانی: گوشت چرخ کرده 500 گرم پیاز خرد شده 2 عدد فلفل سبز خرد شده 2 عدد فلفل قرمز خرد شده 2 عدد گردو خرد شده یک پیمانه فلفل قرمز پودر شده یک قاشق چایخوری فلفل سیاه پودر شده یک قاشق چایخوری نمک یک قاشق چایخوری روغن به مقدار لازم مواد لازم رویه: تخم مرغ یک عدد دانه کنجد به مقدار لازم طرز تهیه بورک گوشت و گردو : ابتدا...
 • کاربرد روغن کنجد در مراقبت از پوست
  روغن کنجد یک روغن پر از خاصیت و بی بو هست که میتونه یار و همراه شما در برنامه سلامتی تون باشه. نه تنها می تونید در آشپزی و سس سالاد بهش اعتماد کنید که در مراقبت از پوست هم روش حساب کنید. پس جای یک شیشه روغن کنجد رو در قفسه روغن ها باز کنید.
 • راهنمای جامع درمان ریزش مو
  با ریزش مو روبرو هستید؟ می توانید با روش های ساده در خانه از ریزش موی خود جلوگیری کنید. ریزش مو به دلایل مختلف رخ می دهد که همه آنها به بالا رفتن سن مربوط نمی شود. خوشبختانه، راه های زیادی برای جلوگیری از ریزش مو بدون استفاده از محصولات و کرم های مختلف تجاری وجود دارد. برای آشنایی با راه های جلوگیری از ریزش مو با اینفوسلامت همراه باشید. درمان ریزش مو با روش های موضعی ماساژ همراه با روغن استفاده از برخی روغن ها اسطوخدوس یا روغن بادام یا روغن کنجد همراه با ماساژ پوستی می تواند بسیار موثر باشد. ماساژ باعث گردش خوب خون در پوست سر می شود تا فولیکول های مو فعال شود. ماساژ مو ها و پوست سر خود را با دست به مدت چند دقیقه با استفاده از روغن های ذکر شده انجام دهید. آب پیاز، سیر و زنجبیل پوست سر خود را با آب سیر، آب پیاز، یا آب زنجبیل بشویید و ماساژ دهید. اطمینان حاصل کنید که فقط از یکی از این مواد استفاده می کنید. آن ها را مخلوط نکنید.  آب سر، پیاز یا زنجبیل را روی پوست سرتان شب تا صبح بگذارید و صبح آن را بشویید. روغن تخم مرغ روغن تخم مرغ( eyova ) را به پوست سر بزنید و...
 • تأثیر معجزه آسای روغن کنجد در تقویت پیاز مو
  پایگاه خبری لقمه: یک پژوهشگر طب سنتی گفت: روغن کنجد در بین روغن های گیاهی سالم و پرمصرف ترین روغن بوده و برای فصل پاییز و زمستان مناسب است . به گزارش پایگاه خبری  لقمه  ،  یونس حیدری محقق و پژوهشگر طب سنتی در گفت و گویی درباره روغن های گیاهی اظهار کرد: روغن های گیاهی به 2 دسته پرس سرد و روغن های گرم تقسیم بندی می شوند؛ روغن های گرم به روش سنتی تهیه می شوند و اغلب خوراکی نیستند. وی بیان کرد: در اغلب روغن های موجود در بازار پالم وجود دارد؛ پالم از عصاره درخت خرما به دست می آید و حاوی اسیدهای چرب اشباع است، مصرف این روغن ها باعث گرفتگی عروق و تصلب شرایین می شود. این محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود: روغن کنجد منبع غنی از آنتی اکسیدان و حاوی چربی اشباع بسیار کم است؛ این روغن را می توان تا 230 درجه سانتی گراد حرارت داد، برخلاف روغن زیتون که تنها تحمل دمای 160 درجه سانتی گراد را دارد. تأثیر معجزه آسای روغن کنجد در تقویت پیاز مو حیدری تأکید کرد: روغن کنجد در بین روغن های گیاهی سالم و پر مصرف ترین روغن است ، این روغن طبع گرم و تر ( مزاج دموی ) دارد و برای فصل...
 • تامین روغن کنجد
  استعلام با عنوان تامین روغن کنجد و با کد هزاره 1250584 در تاریخ یکشنبه، 19 آذر 1396 در سایت ارتباط گستران هزاره منتشر شده و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1396/10/09 می باشد. این آگهی مربوط به استان(های) فارس بوده و در دسته بندی (های) مواد غذایی انتشار یافته است. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه مهلت شرکت در متن آگهی اعلام نشده است، زمان اعلام شده برای مهلت شرکت توسط سیستم محاسبه گردیده و لازم است جهت کسب اطلاعات بیشتر، با سازمان مربوطه تماس حاصل گردد. شرح آگهی: --- شرایط آگهی: --- درخواست کننده: --- استانها: فارس تاریخ انتشار: --- مهلت دریافت: مهلت ارسال پاسخ 2 روز و 23 ساعت مهلت ارسال: --- تاریخ بازگشایی: --- نوبت اعلام: --- منبع: --- شماره آگهی: کد هزاره: 1250584 تلفن: --- فکس: --- ایمیل: --- وب سایت: --- آدرس: ---
 • روغن کنجد؛ سالم ترین و پرمصرف ترین روغن گیاهی/ مقابله با کمبود وزن کودکان با روغن های گیاهی
  یونس حیدری محقق و پژوهشگر طب سنتی درباره روغن های گیاهی اظهار کرد: روغن های گیاهی به 2 دسته پرس سرد و روغن های گرم تقسیم بندی می شوند؛ روغن های گرم به روش سنتی تهیه می شوند و اغلب خوراکی نیستند. وی بیان کرد: در اغلب روغن های موجود در بازار پالم وجود دارد؛ پالم از عصاره درخت خرما به دست می آید و حاوی اسیدهای چرب اشباع است، مصرف این روغن ها باعث گرفتگی عروق و تصلب شرایین می شود. این محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود: روغن کنجد منبع غنی از آنتی اکسیدان و حاوی چربی اشباع بسیار کم است؛ این روغن را می توان تا 230 درجه سانتی گراد حرارت داد، برخلاف روغن زیتون که تنها تحمل دمای 160 درجه سانتی گراد را دارد. تأثیر معجزه آسای روغن کنجد در تقویت پیاز مو حیدری تأکید کرد: روغن کنجد در بین روغن های گیاهی سالم و پر مصرف ترین روغن است ، این روغن طبع گرم و تر ( مزاج دموی ) دارد و برای فصل پاییز و زمستان مناسب است . وی تصریح کرد: روغن کنجد به علت فیبر بالایی که دارد، سبب رفع یبوست می شود اغلب روغن های موجود در بازار طبع سرد و خشک ( سودا ) دارند مصرف روغن کنجد برای افراد سوداوی بسیار مناسب...
 • روغن کنجد سالم ترین و پرمصرف ترین روغن گیاهی است
  یک پژوهشگر طب سنتی گفت: روغن کنجد در بین روغن های گیاهی سالم و پر مصرف ترین روغن است که طبع گرم و تر ( مزاج دموی ) دارد و برای فصل پاییز و زمستان مناسب است .
 • سالم ترین و پرمصرف ترین روغن گیاهی را بشناسید
  یک پژوهشگر طب سنتی گفت: روغن کنجد در بین روغن های گیاهی سالم و پر مصرف ترین روغن است که طبع گرم و تر ( مزاج دموی ) دارد و برای فصل پاییز و زمستان مناسب است .
 • روغن کنجد؛ سالم ترین و پرمصرف ترین روغن گیاهی/ مقابله با کمبود وزن کودکان با روغن های گیاهی
  آیا میدانستید با پیوستن به کاربران افتخارى پارس فارس می توانید مطلب منتشر کنید و همه بازدید هایتان را به پول تبدیل کنید ؟ همین الان به ما بپیوندید و کسب درآمدتونو شروع کنید ! به ما بپیوندید ! یک پژوهشگر طب سنتی گفت: روغن کنجد در بین روغن های گیاهی سالم و پر مصرف ترین روغن است که طبع گرم و تر ( مزاج دموی ) دارد و برای فصل پاییز و زمستان مناسب است .
 • روغن کنجد؛ سالم ترین و پرمصرف ترین روغن گیاهی/ مقابله با کمبود وزن کودکان با روغن های گیاهی
  یک پژوهشگر طب سنتی گفت: روغن کنجد در بین روغن های گیاهی سالم و پر مصرف ترین روغن است که طبع گرم و تر ( مزاج دموی ) دارد و برای فصل پاییز و زمستان مناسب است .
 • استخدام منشی و تحویل دهنده خانم در فست فود کنجد در سیرجان
  به یک نفر منشی خانم و یک نفر تحویل دهنده غذای خانم با ظاهری آراسته و روابط عمومی بالا جهت کار در فست فود کنجد در سیرجان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: 0936xxxxxxx (نمایش کامل) آیا میدانید؟ مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
 • راهنمای جامع درمان ریزش مو
  با ریزش مو روبرو هستید؟ می توانید با روش های ساده در خانه از ریزش موی خود جلوگیری کنید. ریزش مو به دلایل مختلف رخ می دهد که همه آنها به بالا رفتن سن مربوط نمی شود. خوشبختانه، راه های زیادی برای جلوگیری از ریزش مو بدون استفاده از محصولات و کرم های مختلف تجاری وجود دارد. برای آشنایی با راه های جلوگیری از ریزش مو با اینفوسلامت همراه باشید. درمان ریزش مو با روش های موضعی ماساژ همراه با روغن استفاده از برخی روغن ها اسطوخدوس یا روغن بادام یا روغن کنجد همراه با ماساژ پوستی می تواند بسیار موثر باشد. ماساژ باعث گردش خوب خون در پوست سر می شود تا فولیکول های مو فعال شود. ماساژ مو ها و پوست سر خود را با دست به مدت چند دقیقه با استفاده از روغن های ذکر شده انجام دهید. آب پیاز، سیر و زنجبیل پوست سر خود را با آب سیر، آب پیاز، یا آب زنجبیل بشویید و ماساژ دهید. اطمینان حاصل کنید که فقط از یکی از این مواد استفاده می کنید. آن ها را مخلوط نکنید.  آب سر، پیاز یا زنجبیل را روی پوست سرتان شب تا صبح بگذارید و صبح آن را بشویید. روغن تخم مرغ روغن تخم مرغ( eyova ) را به پوست سر بزنید و...
 • سالم ترین عادات روزانه برای پیشگیری از پوکی استخوان!
  بانو نیوز - قرار نیست پوکی استخوان بخشی اجتناب ناپذیر از روند پیری باشد. با بهبود رژیم غذایی و تغییرات سالم در شیوه زندگی، شما می توانید استخوان های خود را در برابر این بیماری مقاوم کنید. به گزارش پایگاه خبری سلامانه به نقل از steptohealrh پوکی استخوان از هر دو زن بالای 50 سال، یک نفر را درگیر شکستگی می کند. با این حال استراتژی های ساده برای کمک به پیشگیری از این بیماری دردناک و ناتوان کننده وجود دارد: مصرف مواد معدنی به غیر از کلسیم: پوکی استخوان فقط یک بیماری ناشی از کمبود کلسیم نیست. استخوان ها برای افزایش قدرت و استحکام نیازمند مواد مغذی و املاح معدنی دیگری نیز هستند از جمله: منیزیم، پتاسیم و روی. سیب انجیر، لیمو، هلو، هویج، کرفس، چغندر، دانه های کامل، برنج قهوه ای، دانه کنجد، دانه های آفتابگردان، بادام و قزل آلا سرشار از منیزیم هستند. موز، مرکبات، زردآلو، گوجه فرنگی، کاکائو، سیب زمینی، مرغ و ماهی نیز منابع سرشار از پتاسیم محسوب می شوند. از منابع روی نیز می توان به دانه های کدو تنبل، پیاز، آجیل، دانه های آفتاب گردان، سبزیجات تیره رنگ و هویج اشاره کرد. انجام تمرینات...
 • راهنمای جامع درمان ریزش مو
  با ریزش مو روبرو هستید؟ می توانید با روش های ساده در خانه از ریزش موی خود جلوگیری کنید. ریزش مو به دلایل مختلف رخ می دهد که همه آنها به بالا رفتن سن مربوط نمی شود. خوشبختانه، راه های زیادی برای جلوگیری از ریزش مو بدون استفاده از محصولات و کرم های مختلف تجاری وجود دارد. برای آشنایی با راه های جلوگیری از ریزش مو با اینفوسلامت همراه باشید. درمان ریزش مو با روش های موضعی ماساژ همراه با روغن استفاده از برخی روغن ها اسطوخدوس یا روغن بادام یا روغن کنجد همراه با ماساژ پوستی می تواند بسیار موثر باشد. ماساژ باعث گردش خوب خون در پوست سر می شود تا فولیکول های مو فعال شود. ماساژ مو ها و پوست سر خود را با دست به مدت چند دقیقه با استفاده از روغن های ذکر شده انجام دهید. آب پیاز، سیر و زنجبیل پوست سر خود را با آب سیر، آب پیاز، یا آب زنجبیل بشویید و ماساژ دهید. اطمینان حاصل کنید که فقط از یکی از این مواد استفاده می کنید. آن ها را مخلوط نکنید.  آب سر، پیاز یا زنجبیل را روی پوست سرتان شب تا صبح بگذارید و صبح آن را بشویید. روغن تخم مرغ روغن تخم مرغ( eyova ) را به پوست سر بزنید و...
 • راهنمای جامع درمان ریزش مو
  با ریزش مو روبرو هستید؟ می توانید با روش های ساده در خانه از ریزش موی خود جلوگیری کنید. ریزش مو به دلایل مختلف رخ می دهد که همه آنها به بالا رفتن سن مربوط نمی شود. خوشبختانه، راه های زیادی برای جلوگیری از ریزش مو بدون استفاده از محصولات و کرم های مختلف تجاری وجود دارد. برای آشنایی با راه های جلوگیری از ریزش مو با اینفوسلامت همراه باشید. درمان ریزش مو با روش های موضعی ماساژ همراه با روغن استفاده از برخی روغن ها اسطوخدوس یا روغن بادام یا روغن کنجد همراه با ماساژ پوستی می تواند بسیار موثر باشد. ماساژ باعث گردش خوب خون در پوست سر می شود تا فولیکول های مو فعال شود. ماساژ مو ها و پوست سر خود را با دست به مدت چند دقیقه با استفاده از روغن های ذکر شده انجام دهید. آب پیاز، سیر و زنجبیل پوست سر خود را با آب سیر، آب پیاز، یا آب زنجبیل بشویید و ماساژ دهید. اطمینان حاصل کنید که فقط از یکی از این مواد استفاده می کنید. آن ها را مخلوط نکنید.  آب سر، پیاز یا زنجبیل را روی پوست سرتان شب تا صبح بگذارید و صبح آن را بشویید. روغن تخم مرغ روغن تخم مرغ( eyova ) را به پوست سر بزنید و...
 • راهنمای جامع درمان ریزش مو
  با ریزش مو روبرو هستید؟ می توانید با روش های ساده در خانه از ریزش موی خود جلوگیری کنید. ریزش مو به دلایل مختلف رخ می دهد که همه آنها به بالا رفتن سن مربوط نمی شود. خوشبختانه، راه های زیادی برای جلوگیری از ریزش مو بدون استفاده از محصولات و کرم های مختلف تجاری وجود دارد. برای آشنایی با راه های جلوگیری از ریزش مو با اینفوسلامت همراه باشید. درمان ریزش مو با روش های موضعی ماساژ همراه با روغن استفاده از برخی روغن ها اسطوخدوس یا روغن بادام یا روغن کنجد همراه با ماساژ پوستی می تواند بسیار موثر باشد. ماساژ باعث گردش خوب خون در پوست سر می شود تا فولیکول های مو فعال شود. ماساژ مو ها و پوست سر خود را با دست به مدت چند دقیقه با استفاده از روغن های ذکر شده انجام دهید. آب پیاز، سیر و زنجبیل پوست سر خود را با آب سیر، آب پیاز، یا آب زنجبیل بشویید و ماساژ دهید. اطمینان حاصل کنید که فقط از یکی از این مواد استفاده می کنید. آن ها را مخلوط نکنید.  آب سر، پیاز یا زنجبیل را روی پوست سرتان شب تا صبح بگذارید و صبح آن را بشویید. روغن تخم مرغ روغن تخم مرغ( eyova ) را به پوست سر بزنید و...
 • راهنمای جامع درمان ریزش مو
  با ریزش مو روبرو هستید؟ می توانید با روش های ساده در خانه از ریزش موی خود جلوگیری کنید. ریزش مو به دلایل مختلف رخ می دهد که همه آنها به بالا رفتن سن مربوط نمی شود. خوشبختانه، راه های زیادی برای جلوگیری از ریزش مو بدون استفاده از محصولات و کرم های مختلف تجاری وجود دارد. برای آشنایی با راه های جلوگیری از ریزش مو با اینفوسلامت همراه باشید. درمان ریزش مو با روش های موضعی ماساژ همراه با روغن استفاده از برخی روغن ها اسطوخدوس یا روغن بادام یا روغن کنجد همراه با ماساژ پوستی می تواند بسیار موثر باشد. ماساژ باعث گردش خوب خون در پوست سر می شود تا فولیکول های مو فعال شود. ماساژ مو ها و پوست سر خود را با دست به مدت چند دقیقه با استفاده از روغن های ذکر شده انجام دهید. آب پیاز، سیر و زنجبیل پوست سر خود را با آب سیر، آب پیاز، یا آب زنجبیل بشویید و ماساژ دهید. اطمینان حاصل کنید که فقط از یکی از این مواد استفاده می کنید. آن ها را مخلوط نکنید.  آب سر، پیاز یا زنجبیل را روی پوست سرتان شب تا صبح بگذارید و صبح آن را بشویید. روغن تخم مرغ روغن تخم مرغ( eyova ) را به پوست سر بزنید و...
 • سوغات کرمان چیست؟
  سوغات استان کرمان بسیار متنوع است؛ از انواع شیرینی ها و نان های محلی گرفته تا محصولات کشاورزی و طبیعی مثل داروهای گیاهی و پسته و انواع صنایع دستی از جمله پته دوزی و قالی. در این مقاله با چند نمونه از سوغات این استان، بیشتر آشنا می شویم.  استان کرمان یکی از پهناورترین استان های کشور است و از استان های مهم تاریخی کشور است که بیش از ۶۵۰ اثر ملی ثبت شده و ۳ اثر ثبت شده در میراث جهانی یونسکو دارد.  علاوه بر ویژگی های طبیعی، صنعتی و تاریخی، استان کرمان از نظر گردشگری نیز جزو برترین استان های کشور است که در کنار جاذبه های فراوان گردشگری از سوغات بسیار متنوعی برخوردار است. در ادامه شما را با مشهورترین سوغاتی های کرمان ، آشنا می کنیم. فرآورده های غذایی کلمپه این شیرینی سنتی، در واقع نوعی کلوچه است که پخت آن در برخی از مناطق استان مانند شهرستان بم رواج دارد. تفاوت اصلی این کلوچه در موادی است که درون آن قرار می دهند.مخلوطی از خرما و گردوی چرخ شده، لایه ی میانی این کلوچه را تشکیل می دهند که با هل، گلاب یا دارچین معطر شده است. در تزیین کلمپه از پودر پسته یا کنجد استفاده می کنند و...
 • راهنمای جامع درمان ریزش مو
  با ریزش مو روبرو هستید؟ می توانید با روش های ساده در خانه از ریزش موی خود جلوگیری کنید. ریزش مو به دلایل مختلف رخ می دهد که همه آنها به بالا رفتن سن مربوط نمی شود. خوشبختانه، راه های زیادی برای جلوگیری از ریزش مو بدون استفاده از محصولات و کرم های مختلف تجاری وجود دارد. برای آشنایی با راه های جلوگیری از ریزش مو با اینفوسلامت همراه باشید. درمان ریزش مو با روش های موضعی ماساژ همراه با روغن استفاده از برخی روغن ها اسطوخدوس یا روغن بادام یا روغن کنجد همراه با ماساژ پوستی می تواند بسیار موثر باشد. ماساژ باعث گردش خوب خون در پوست سر می شود تا فولیکول های مو فعال شود. ماساژ مو ها و پوست سر خود را با دست به مدت چند دقیقه با استفاده از روغن های ذکر شده انجام دهید. آب پیاز، سیر و زنجبیل پوست سر خود را با آب سیر، آب پیاز، یا آب زنجبیل بشویید و ماساژ دهید. اطمینان حاصل کنید که فقط از یکی از این مواد استفاده می کنید. آن ها را مخلوط نکنید.  آب سر، پیاز یا زنجبیل را روی پوست سرتان شب تا صبح بگذارید و صبح آن را بشویید. روغن تخم مرغ روغن تخم مرغ( eyova ) را به پوست سر بزنید و...
 • راهنمای جامع درمان ریزش مو
  با ریزش مو روبرو هستید؟ می توانید با روش های ساده در خانه از ریزش موی خود جلوگیری کنید. ریزش مو به دلایل مختلف رخ می دهد که همه آنها به بالا رفتن سن مربوط نمی شود. خوشبختانه، راه های زیادی برای جلوگیری از ریزش مو بدون استفاده از محصولات و کرم های مختلف تجاری وجود دارد. برای آشنایی با راه های جلوگیری از ریزش مو با اینفوسلامت همراه باشید. درمان ریزش مو با روش های موضعی ماساژ همراه با روغن استفاده از برخی روغن ها اسطوخدوس یا روغن بادام یا روغن کنجد همراه با ماساژ پوستی می تواند بسیار موثر باشد. ماساژ باعث گردش خوب خون در پوست سر می شود تا فولیکول های مو فعال شود. ماساژ مو ها و پوست سر خود را با دست به مدت چند دقیقه با استفاده از روغن های ذکر شده انجام دهید. آب پیاز، سیر و زنجبیل پوست سر خود را با آب سیر، آب پیاز، یا آب زنجبیل بشویید و ماساژ دهید. اطمینان حاصل کنید که فقط از یکی از این مواد استفاده می کنید. آن ها را مخلوط نکنید.  آب سر، پیاز یا زنجبیل را روی پوست سرتان شب تا صبح بگذارید و صبح آن را بشویید. روغن تخم مرغ روغن تخم مرغ( eyova ) را به پوست سر بزنید و...
 • راهنمای جامع درمان ریزش مو
  با ریزش مو روبرو هستید؟ می توانید با روش های ساده در خانه از ریزش موی خود جلوگیری کنید. ریزش مو به دلایل مختلف رخ می دهد که همه آنها به بالا رفتن سن مربوط نمی شود. خوشبختانه، راه های زیادی برای جلوگیری از ریزش مو بدون استفاده از محصولات و کرم های مختلف تجاری وجود دارد. برای آشنایی با راه های جلوگیری از ریزش مو با اینفوسلامت همراه باشید. درمان ریزش مو با روش های موضعی ماساژ همراه با روغن استفاده از برخی روغن ها اسطوخدوس یا روغن بادام یا روغن کنجد همراه با ماساژ پوستی می تواند بسیار موثر باشد. ماساژ باعث گردش خوب خون در پوست سر می شود تا فولیکول های مو فعال شود. ماساژ مو ها و پوست سر خود را با دست به مدت چند دقیقه با استفاده از روغن های ذکر شده انجام دهید. آب پیاز، سیر و زنجبیل پوست سر خود را با آب سیر، آب پیاز، یا آب زنجبیل بشویید و ماساژ دهید. اطمینان حاصل کنید که فقط از یکی از این مواد استفاده می کنید. آن ها را مخلوط نکنید.  آب سر، پیاز یا زنجبیل را روی پوست سرتان شب تا صبح بگذارید و صبح آن را بشویید. روغن تخم مرغ روغن تخم مرغ( eyova ) را به پوست سر بزنید و...
 • دیابتی ها کنجد بخورند
  رکنا:متخصصان تغذیه خواص فراوان کنجد را برشمرده اند .این ماده غذایی مفید علاوه بر کاهش فشار خون و التهاب،دیابت را کنترل می کند.
 • یک مسئول وزارت جهاد کشاورزی : سطح کشت دانه های روغنی افزایش می یابد/ سویا،محصولی کم آب است
  مجری طرح توسعه کشت دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی، از اختصاص۵۰۰ هزار هکتار به کشت دانه های روغنی در کشور خبر داد. به گزارش کسب فردا- به نقل از خبرگزای مهر و به نقل از صدا و سیما ، علیرضا مهاجر گفت: حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی به صورت تناوب با محصول گندم، به کشت دانه های روغنی آفتابگردان، کنجد، گلرنگ و سویا اختصاص می یابد. وی با اشاره به اینکه بذر مناسب دانه روغنی سویا در داخل تولید و تامین شده است، افزود: تاکنون محصول سویا، فقط در استان های شمالی و اردبیل امکان کشت داشت؛ اما با تولید بذر مناسب، این محصول در اکثر استان های کشور قابل کشت و تولید است. مهاجر گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور، پس از برداشت گندم بدون اینکه اراضی جدیدی اشغال شود، به کشت سویا اختصاص می یابد. مجری طرح توسعه کشت دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی افزود: طرح توسعه کشت دانه روغنی سویا قرار است از سال آینده، با همکاری سازمان خواروبارجهانی «فائو» اجرا شود. مهاجر تاکید کرد: سویا محصولی کم آب بر است؛ بنابراین کشت آن توجیه اقتصادی دارد و علاوه بر تامین بخشی از روغن خوراک...
 • اختصاص۵۰۰ هزار هکتار به کشت دانه های روغنی
  مجری طرح توسعه کشت دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی، از اختصاص۵۰۰ هزار هکتار به کشت دانه های روغنی در کشور خبر داد. به گزارش امتداد نیوز به نقل از صدا و سیما، علیرضا مهاجر گفت: حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی به صورت تناوب با محصول گندم، به کشت دانه های روغنی آفتابگردان، کنجد، گلرنگ و سویا اختصاص می یابد. وی با اشاره به اینکه بذر مناسب دانه روغنی سویا در داخل تولید و تامین شده است، افزود: تاکنون محصول سویا، فقط در استان های شمالی و اردبیل امکان کشت داشت؛ اما با تولید بذر مناسب، این محصول در اکثر استان های کشور قابل کشت و تولید است. مهاجر گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور، پس از برداشت گندم بدون اینکه اراضی جدیدی اشغال شود، به کشت سویا اختصاص می یابد. مجری طرح توسعه کشت دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی افزود: طرح توسعه کشت دانه روغنی سویا قرار است از سال آینده، با همکاری سازمان خواروبارجهانی «فائو» اجرا شود. مهاجر تاکید کرد: سویا محصولی کم آب بر است؛ بنابراین کشت آن توجیه اقتصادی دارد و علاوه بر تامین بخشی از روغن خوراکی مورد نیاز، می توانیم...
 • اختصاص 500 هزار هکتار به کشت دانه های روغنی
  علیرضا مهاجر، مجری طرح توسعه کشت دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حدود 500 هزار هکتار از اراضی به صورت تناوب با محصول گندم به کشت دانه های روغنی آفتابگردان، کنجد، گلرنگ و سویا اختصاص می یابد./ خبرگزاری صداوسیما
 • ۱۰ نمونه از بهترین غذاهای خیابانی استانبول
  استانبول به عنوان دروازه ی اروپا بر مشرق زمین و یک ابرشهر جهانی است که هر ساله میزبان توریست های مختلفی از اقصی نقاط جهان بوده، رستوران های خوش رنگ و لعابی را در خود جای داده است اما غذاهای خیابانی آن هم کم هزینه است و هم خوشمزه. در کنار رستوران های مجلل با منوهای وسوسه کننده، غذاهای خیابانی یکی از گزینه های محبوب توریست ها و افراد محلی در هر شهری است. هرچند خوردن انواع غذاها در رستوران ها می تواند مسیر خوبی برای شناسایی ذائقه ی یک ملت باشد، اما ایستادن در کنار خیابان و مزه مزه کردن آنچه که مردم شهر هر روز در طول زندگی پر مشغله ی خود استفاده می کنند، علاوه بر آشنایی با ذائقه، پنجره ای از فرهنگ کشور میزبان را نیز به روی گردشگران باز می کند، چراکه طیف گسترده ای از افراد، فارغ از طبقه ی اجتماعی همیشه گرد بساط فروشندگان غذای خیابانی جمع می شوند. پس با کجارو همراه باشید تا نگاهی به لیست ۱۰ غذای خیابانی محبوب استانبول داشته باشیم. ۱. سیمیت (Simit) در استانبول نمی توان فردی را از تمام طبقات اجتماعی یافت که قدرت مقاومت در برابر عطر نان تازه ای را داشته باشد که در کنجد غلت خورده ...
 • اختصاص 500 هزار هکتار به کشت دانه های روغنی
  مجری طرح توسعه کشت دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی از اختصاص۵۰۰ هزار هکتار به کشت دانه های روغنی در کشور خبر داد. به گزارش صبحانه ، مجری طرح توسعه کشت دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی از اختصاص۵۰۰ هزار هکتار به کشت دانه های روغنی در کشور خبر داد. علیرضا مهاجر، گفت: حدود 500 هزار هکتار از اراضی به صورت تناوب با محصول گندم به کشت دانه های روغنی آفتابگردان، کنجد، گلرنگ و سویا اختصاص می یابد. وی با اشاره به اینکه بذر مناسب دانه روغنی سویا در داخل تولید و تامین شده است، افزود: تاکنون محصول سویا فقط در استان های شمالی و اردبیل امکان کشت داشت اما با تولید بذر مناسب این محصول در اکثر استان های کشور قابل کشت و تولید است. وی گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده 300 هزار هکتار از اراضی کشور پس از برداشت گندم بدون اینکه اراضی جدیدی اشغال شود به کشت سویا اختصاص می یابد. مجری طرح توسعه کشت دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی افزود: طرح توسعه کشت دانه روغنی سویا قرار است از سال آینده با همکاری سازمان خواربارجهانی "فائو" اجرا شود. مهاجر تاکید کرد: سویا محصولی کم آب بر است بنابراین کشت آن توجیه...
 • اختصاص500هزار هکتار به کشت دانه های روغنی
  آریا بازار - مجری طرح توسعه کشت دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی از اختصاص500 هزار هکتار به کشت دانه های روغنی در کشور خبر داد. علیرضا مهاجر، گفت: حدود 500 هزار هکتار از اراضی به صورت تناوب با محصول گندم به کشت دانه های روغنی آفتابگردان، کنجد، گلرنگ و سویا اختصاص می یابد. به گزارش آریا بازار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی با اشاره به اینکه بذر مناسب دانه روغنی سویا در داخل تولید و تامین شده است، افزود: تاکنون محصول سویا فقط در استان های شمالی و اردبیل امکان کشت داشت اما با تولید بذر مناسب این محصول در اکثر استان های کشور قابل کشت و تولید است. وی گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده 300 هزار هکتار از اراضی کشور پس از برداشت گندم بدون اینکه اراضی جدیدی اشغال شود به کشت سویا اختصاص می یابد. ­مجری طرح توسعه کشت دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی افزود: طرح توسعه کشت دانه روغنی سویا قرار است از سال آینده با همکاری سازمان خواربارجهانی "فائو" اجرا شود. مهاجر تاکید کرد: سویا محصولی کم آب بر است بنابراین کشت آن توجیه اقتصادی دارد و علاوه بر تامین بخشی از روغن خوراکی مورد نیاز می...
 • استخدام نیرو در فست فود کنجد در سیرجان
  به یک نفر منشی خانم و یک نفر تحویل دهنده غذای خانم با ظاهری آراسته وم روابط عمومی بالا در فست فود کنجد در سیرجان ، بلوار مالک اشتر نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: 0913xxxxxxx (نمایش کامل)
 • خواص ارده و عسل چیست
  خواص ارده و عسل چیست مصرف ارده و عسل دارویی شفابخش برای تمامی بیماری های ناشی از سرد شدن مزاج بدن است. در ادامه با خواص ارده و عسل برای سلامتی آشنا شوید. ارده از تفت دادن (کنجد بو داده) و کوبیده شدن دانه های کنجد بدون پوست به دست می آید و به صورت مایعی غلیظ […]
 • راهنمای جامع درمان ریزش مو
  با ریزش مو روبرو هستید؟ می توانید با روش های ساده در خانه از ریزش موی خود جلوگیری کنید. ریزش مو به دلایل مختلف رخ می دهد که همه آنها به بالا رفتن سن مربوط نمی شود. خوشبختانه، راه های زیادی برای جلوگیری از ریزش مو بدون استفاده از محصولات و کرم های مختلف تجاری وجود دارد. برای آشنایی با راه های جلوگیری از ریزش مو با اینفوسلامت همراه باشید. درمان ریزش مو با روش های موضعی ماساژ همراه با روغن استفاده از برخی روغن ها اسطوخدوس یا روغن بادام یا روغن کنجد همراه با ماساژ پوستی می تواند بسیار موثر باشد. ماساژ باعث گردش خوب خون در پوست سر می شود تا فولیکول های مو فعال شود. ماساژ مو ها و پوست سر خود را با دست به مدت چند دقیقه با استفاده از روغن های ذکر شده انجام دهید. آب پیاز، سیر و زنجبیل پوست سر خود را با آب سیر، آب پیاز، یا آب زنجبیل بشویید و ماساژ دهید. اطمینان حاصل کنید که فقط از یکی از این مواد استفاده می کنید. آن ها را مخلوط نکنید.  آب سر، پیاز یا زنجبیل را روی پوست سرتان شب تا صبح بگذارید و صبح آن را بشویید. روغن تخم مرغ روغن تخم مرغ( eyova ) را به پوست سر بزنید و...
 • نان کنجدی با عطر و طعم فوق العاده
  طرز تهیه نان کنجدی با عطر و طعم فوق العاده نان کنجدی , این نان مقوی و خوشمزه را میتوانید به عنوان یک صبحانه کامل نوش جان کنید. * میزان سرو: ۶ الی ۸ نفر مواد لازم برای تهیه نان کنجدی: آرد: ۳ پیمانه ماست : ۲ قاشق سوپ خوری تخم مرغ: یک عدد کره (به دمای محیط رسیده): ۱۰۰ گرم روغن: ۹۰ میلی لیتر دارچین (پودر شده): یک دوم قاشق چای خوری هل (پودر شده): یک دوم قاشق چای خوری جوش شیرین: یک قاشق چای خوری نمک: به مقدار لازم مواد لازم رویه: زرده تخم مرغ: یک عدد دانه کنجد : یک قاشق چای خوری نان کنجدی با عطر و طعم فوق العاده طرز تهیه نان کنجدی با عطری متفاوت: ماست، تخم مرغ و کره را در ظرف مناسبی با هم به خوبی مخلوط کنید. روغن را اضافه و مخلوط کنید. آرد، پودر دارچین، پودر هل، جوش شیرین و نمک را در ظرفی جداگانه با هم مخلوط کرده و به تدریج به مواد اضافه کنید. مواد را به خوبی ورز دهید تا خمیری حاصل شود که به دست نچسبد. همچنین بخوانید : طرز تهیه انار پلو +عکس گلوله هایی از خمیر جدا کنید و به اندازه ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر رول کنید. سه عدد از رول های خمیر را کنار هم...
 • تولید کلزا به ۳۵۰ هزار تن افزایش می یابد
  مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برداشت مکانیزه کنجد در خوزستان، گلستان، کرج و اردبیل گفت: با توسعه کشت کلزا در سال آینده تولید ۳۵۰ هزار تنی را در برنامه داریم. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما علیرضا مهاجر در همایش و نمایشگاه روغن های خوراکی و دانه های روغنی اظهار داشت : امکان تولید سویا در استان خوزستان فراهم شده است ودر 500 تا 600 هزار هکتار انجام خواهد شد. وی گفت : امکان تولید سویای غیر تراریخته در استان خوزستان با شرایط بسیار خوب فراهم شده و بیش از 300 هزار هکتار سویا در این منطقه قابل کشت است. مهاجر با بیان اینکه 500 تا 600 هزار هکتار کشت سویا را در دستور کار خود داریم، افزود: تامین 1 تا 1.5 میلیون تن از نیاز کشور در این بخش امکان پذیر است. مشاور وزیر جهاد کشاورزی صرف سرانه روغن در کشور را 20 کیلوگرم اعلام کرد و گفت: ظرفیت کارخانه های روغن نباتی کشور بیش از 3.5 میلیون تن است که امیدواریم با همکاری دستگاه های مختلف بتوانیم این بخش را از رکود نجات دهیم. هدایت حسینی رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران نیز در این همایش با اشاره به کاهش میزان اسیدهای چرب...
 • ۹ عادت برای کمک به پیشگیری از پوکی استخوان
  پیشگیری از پوکی استخوان پیشگیری از پوکی استخوان ,در شرایطی که پوکی استخوان شاید شرایطی شایع محسوب شود، اما این به معنای آن نیست که الزاما بخشی اجتناب ناپذیر از افزایش سن است. شما با چند بهبود و تغییر غذایی و سبک زندگی می توانید از استخوان هایی قوی و مقاوم در برابر بیماری برخوردار شوید. پوکی استخوان شرایطی است که در آن استخوان ها به واسطه از بین رفتن مواد معدنی، از جمله کلسیم، در بلند مدت تضعیف شده و متخلخل می شوند. استخوان ها در این شرایط هرچه بیشتر مستعد ترک خوردگی و شکستن هستند. پژوهش های جدید نشان داده اند که از هر دو زن بالای ۵۰ سال، یک نفر از آنها در طول زندگی خود شکستگی استخوان را به واسطه پوکی استخوان تجربه خواهد کرد. در ادامه با برخی راهبردهای ساده که به پیشگیری از این شرایط دردناک و ناتوان کننده کمک می کنند، بیشتر آشنا می شویم. مصرف مواد غذایی سرشار از کلسیم را افزایش دهید از جمله منابع غذایی خوب برای کلسیم می توان به ماهی سالمون، ماهی ساردین، سویا، کلپ، سبزیجات برگدار، دانه های کنجد، جو دوسر، لوبیا سفید، بادام، ارزن، گردو، دانه های آفتابگردان، کیل، توفو، و...
 • کشت مکانیزه کنجد در خوزستان کلید خورد
  امیدخوزستان: مجری طرح دانه های روغنی کشور گفت: با توجه به نبود امکان کشت مکانیزه دانه کنجد در گذشته، امسال شرایط کشت مکانیزه در استان های خوزستان، گلستان، البرز و اردبیل مهیا شده و امکان تعمیم به دیگر استان های کشور وجود دارد. «علیرضا مهاجر» در نمایشگاه و همایش بین المللی روغن های خوراکی دانه های روغنی و فراورده های صنایع و ماشین آلات وابسته افزود: در حالت کشت صنعتی، امکان دریافت روغن از این دانه ۴۸ تا ۵۲ درصد است. وی یادآور شد: ایران با وجود توان بالا در تولید روغن، دانه های روغنی و کنجاله، جزو وابسته ترین کشورهای واردکننده روغن در دنیا محسوب می شود و میزان مصرف روغن نباتی کشور از ۲٫۵ کیلوگرم در دهه ۴۰ به مرز ۲۰ کیلوگرم کنونی رسیده است. مهاجر گفت: بیشترین میزان ابتلا به بیماری های قند و قلب و عروق را در کشور بابت ۲ محصول وارداتی شکر و روغن خوراکی داریم که اگر این شرایط ادامه پیدا کند ۱۰۰ درصد دام و طیور مورد نیاز کشور وابسته به خارج می شود؛ تا جایی که گوشت مرغ را وارد کنیم. وی براین باور است که باید به جای واردات علوفه و کنجاله و روغن خام، دانه های روغنی وارد کنیم تا علاوه ب...
 • تولید کلزا به ۳۵۰ هزار تن افزایش می یابد
  مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برداشت مکانیزه کنجد در خوزستان، گلستان، کرج و اردبیل گفت: با توسعه کشت کلزا در سال آینده تولید ۳۵۰ هزار تنی را در برنامه داریم.
 • کشت مکانیزه کنجد در خوزستان کلید خورد
  تهران - ایرنا - مجری طرح دانه های روغنی کشور گفت: با توجه به نبود امکان کشت مکانیزه دانه کنجد در گذشته، امسال شرایط کشت مکانیزه در استان های خوزستان، گلستان، البرز و اردبیل مهیا شده و امکان تعمیم به دیگر استان های کشور وجود دارد.
 • کشت مکانیزه کنجد در چهار استان کلید خورد
  تهران- ایرنا- مجری طرح دانه های روغنی کشور گفت: با توجه به نبود امکان کشت مکانیزه دانه کنجد در گذشته، امسال شرایط کشت مکانیزه در استان های خوزستان، گلستان، البرز و اردبیل مهیا شده است و امکان تعمیم به دیگر استان های کشور وجود دارد.
 • برداشت کنجد در رودبار جنوب
  فرماندار شهرستان رودبار جنوب گفت :برداشت کنجد ازسطح 5هزار هکتار ازمزارع این شهرستان آغاز شد.
 • راهنمای جامع درمان ریزش مو
  با ریزش مو روبرو هستید؟ می توانید با روش های ساده در خانه از ریزش موی خود جلوگیری کنید. ریزش مو به دلایل مختلف رخ می دهد که همه آنها به بالا رفتن سن مربوط نمی شود. خوشبختانه، راه های زیادی برای جلوگیری از ریزش مو بدون استفاده از محصولات و کرم های مختلف تجاری وجود دارد. برای آشنایی با راه های جلوگیری از ریزش مو با اینفوسلامت همراه باشید. درمان ریزش مو با روش های موضعی ماساژ همراه با روغن استفاده از برخی روغن ها اسطوخدوس یا روغن بادام یا روغن کنجد همراه با ماساژ پوستی می تواند بسیار موثر باشد. ماساژ باعث گردش خوب خون در پوست سر می شود تا فولیکول های مو فعال شود. ماساژ مو ها و پوست سر خود را با دست به مدت چند دقیقه با استفاده از روغن های ذکر شده انجام دهید. آب پیاز، سیر و زنجبیل پوست سر خود را با آب سیر، آب پیاز، یا آب زنجبیل بشویید و ماساژ دهید. اطمینان حاصل کنید که فقط از یکی از این مواد استفاده می کنید. آن ها را مخلوط نکنید.  آب سر، پیاز یا زنجبیل را روی پوست سرتان شب تا صبح بگذارید و صبح آن را بشویید. روغن تخم مرغ روغن تخم مرغ( eyova ) را به پوست سر بزنید و...

قیمت و ثبت سفارش

واحد بازرگانی فرآورده های کنجدی حاج حسین آب حیات

 • شماره تلفن : 35256946-035
 • شماره تلفن : 35225650-035
  شماره تلفن و فاکس (نمابر) :35267549-035
 • (مدیرعامل :حاج مجید آب حیات)
 • وبسایت : www.abehayatyazd.com
 • پست الکترونیکی :info@abehayatyazd.com

 

تماس با واحد بازرگانی- کلیک کنید

 

آدرس دفتر مرکزی

یزد- بلوار جمهوری - روبروی بانک ملی شعبه غدیر -پلاک 583